“คิงส์ฟอร์ด”ออกแถลงการณ์ หุ้น MORE ไม่มีผลกระทบบริษัทฯ ผิดนัดชำระ 300 ล้าน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“คิงส์ฟอร์ด”ออกแถลงการณ์ ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบจากธุรกรรมซื้อขายหุ้น MORE มียอดที่ผิดนัดชำระราคาประมาณ 300 ล้านบาท

วันที่ 14 พ.ย. 65 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ออกแถุลงการณ์ ข้อความว่า ตามที่เกิดรายการซื้อขายหลักทรัพย์ More ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั้น

มีลูกค้าที่เปิดบัญชีด้วยวงเงินที่สูงไปหลายโบรกเกอร์ รวมทั้งกับบริษัท และทำการส่งคำสั่งซื้อพร้อมกันเข้าไปในระบบ จับคู่กับหลายบัญชีในต่างโบรกเกอร์ กว่า 20 บริษัท ยอดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระราคา รวมทั้งระบบ อาจจะสูงถึง 4,500 ล้านบาท รวมถึงยอดที่ส่งคำสั่งซื้อที่บริษัทประมาณ 300 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวนั้น ขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. ยอดที่ผิดนัดชำระราคาประมาณ 300 ล้านบาทนั้น ไม่มีผลต่อการดำเนินกิจการ และผลกระทบใด ๆ กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสม และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการบริการลูกค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ เช่น เงินหรือหุ้น ถูกแยกเก็บไว้ในบัญชีต่างหากเป็นไปตามเกณฑ์ของ กลต. จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบกับลูกค้าที่ธุรกรรมเป็นไปโดยปกติของบริษัททั้งสิ้น

2. รายการที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ รวมถึง ปปง. อย่างเข้มข้นทั้งขบวนการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จนถึงการทำรายการ และอาจได้รับโทษทางกฎหมายขั้นสูงสุด ทั้งนี้ ในระหว่างการตรวจสอบอาจมีบางบัญชีที่จะยังไม่ได้ค่าขายจากหุ้นดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งทำให้บริษัทยังไม่เกิดความเสียหายตามรายการผิดนัดชำระดังกล่าว

3. การกระทำในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีผลกระทบต่อตลาดทุน และเศรษกิจโดยรวม บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งสอดส่อง ป้องปรามและคัดค้านการกระทำในลักษณะดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

 

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE นั้น ทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี NCR (Net Capital Rule – เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ) สูงกว่าที่ทางการกำหนดมาก

 

สำหรับการชำระราคาซื้อขายและการทำธุรกรรมอื่นๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือ โทร 02-659-7777 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00)