‘สินิตย์’ เผยผู้นำและรัฐมนตรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ร่วมประกาศความสำเร็จผลเจรจาความตกลง AANZFTA

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

‘สินิตย์’ เผยที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สมัยพิเศษ สามารถสรุปผลการเจรจาอัปเกรดความตกลง AANZFTA ชื่นมื่น! ผู้นำและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ร่วมประกาศความสำเร็จในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน เตรียมความพร้อมลงนามความตกลงฯ ฉบับปรับปรุงในปีหน้า

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 10 และ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเจรจาอัปเกรดความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ซึ่งสามารถสรุปผลการเจรจาได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยถือเป็นผลลัพธ์สำคัญของอาเซียนประจำปีนี้

โดยในวันนี้ (13 พ.ย.) ผู้นำและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ได้ร่วมประกาศความสำเร็จของการเจรจาฯ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) พร้อมมอบหมายให้สมาชิกดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามความตกลง AANZFTA ฉบับปรับปรุง ในปี 2566 ทั้งนี้ การอัปเกรดความตกลง AANZFTA จะช่วยเปิดโอกาสทางการค้า ผ่านการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานและการไหลเวียนของสินค้าจำเป็น สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล พร้อมเพิ่มประเด็นใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจต่อไป

สำหรับการเจรจาอัปเกรดความตกลงดังกล่าว เริ่มต้นในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาอัปเกรดเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน และรักษาระดับการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ ความตกลง AANZFTA ถือเป็นความตกลงระดับภูมิภาคฉบับแรกระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และเป็นความตกลงที่มีความก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งของอาเซียน

ทั้งนี้ ในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย มีมูลค่า 95,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26.4% เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า และการค้าระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 12,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7% สำหรับในช่วง 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2565) การค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย มีมูลค่า 14,559.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18.38% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และการค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 2,179.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9.32%