คาดเปิดใช้ปี 69! “รมว.คมนาคม”เผยรถไฟไทย-จีนเฟสแรกคืบ 15%

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย–จีน ครั้งที่ 30 ร่วมกับนายหลิน เนี่ยนซิว รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (NDRC) ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา)

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือความคืบหน้าโครงการระยะที่1งานโยธา 14 สัญญา โดยปัจจุบันมีความคืบหน้า 15% ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดที่จะต้องแล้วเสร็จ 37% เนื่องจากโควิด-19รวมถึงปัญหาการรอ พรฎ.เวนคืนที่ดิน และการรื้อย้ายสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้า ท่อประปา ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ เป็นต้น

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุต่อว่า การขยายระยะเวลาสัญญา 2.3 สัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรของโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน วงเงิน50,633.50 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดสัญญาใน มี.ค. 2569 แต่ด้วยงานโยธามีความล่าช้ากว่าแผน จึงจะมีการขยายสัญญาเพิ่มเติมออกไปอีก

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว หรือในระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช คาดว่า จะเปิดให้บริการในปี 2569 ในส่วนของระยะที่2 ช่วงนครราชสีมา–หนองคาย ระยะทาง 356 กม. วงเงิน 2.5 แสนล้าน แบ่งเป็น ทางรถไฟระดับพื้นดิน 185 กม. และทางรถไฟยกระดับ 171 กม.นั้น คาดว่า จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการหลังระยะที่ 1 ประมาณ 3-4 ปี หรือในปี 2572-2573