META รับรายได้ 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้ามินบู

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“เมตะ คอร์ปอเรชั่น” รับรายได้จากโรงไฟฟ้ามินบู 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมบันทึกเป็นรายได้ทันที ดันไตรมาส Q4/2564 ผลงานสดใส

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META ผู้ดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย รายงานต่อตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศพม่า (Myanmar)

โดย META นอกจากจะเป็น 1 ใน 3 ผู้ลงทุนหลักในโครงการโรงไฟฟ้ามินบูแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้รับเหมาและให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้างของโครงการ โดยดำเนินการผ่านบริษัทวินเทจ อีพีซี จำกัด (VEPC) และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (VINTER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ให้บริการแก่ GEP (Myanmar) Company Limited (GEPM) ในโครงการดังกล่าว ทำให้ META สามารถรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าได้ 2 ทางคือ จากเงินลงทุนในโครงการ และจากการเป็นผู้ให้บริการก่อสร้าง

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เผยว่า ในฐานะผู้รับเหมาและให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีความคืบหน้าที่เป็นข่าวดีคือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22 ธันวาคม 2564 บริษัท GEPM ได้ชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่สอง (Second Advance Payment) สำหรับโครงการเฟส 2-4 ให้แก่บริษัทฯ แล้วรวม 3,400,000.00 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ META บันทึกเป็นรายได้ ไตรมาสที่ 4/2564 ทันที และสามารถปรับลดจำนวนหนี้คงค้างของลูกค้าได้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดรอรับชำระอีกจำนวน 8,819,907.91 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 298,667,659.56 บาท ที่พร้อมบันทึกเข้ามาเป็นรายได้ก้อนใหม่

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการทยอยชำระเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการที่โครงการโรงไฟฟ้ามินบูสามารถกลับมาเปิดดำเนินงานก่อสร้างเฟสที่ 2-4 ได้อย่างปกติแล้วตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 3/2564 และด้วยการสนับสนุนที่ดีทุกด้านจากรัฐบาลพม่า ที่ไฟเขียวให้บริษัทฯ เข้าดำเนินงานได้เป็นกรณีพิเศษ ทาง META จึงไม่รอช้าส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยกว่า 200 ชีวิตเข้าไปดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนด อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาของประเทศพม่า และบริษัทได้รับรู้รายได้จากการขายไฟ

โดยภาพรวมการดำเนินงานของ META ในไตรมาสที่ 4/2564 เป็นไปอย่างสดใส ด้วยการดำเนินงานที่ราบรื่น คล่องตัวทุกทาง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เข้ามาหลายทิศทาง ได้รับเงินเข้ากระเป๋าอย่างไม่ขาดสายซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนในผลการดำเนินงานประจำไตรมาส

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระแล้ว มีมติเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการชำระเงินล่วงหน้าครั้งที่สอง สำหรับเฟส 2-4 ที่ค้างชำระให้แก่ GEPM อีกครั้ง โดยกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ GEPM สามารถแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อชำระตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและสมควรแล้ว รวมถึงการมีระบบการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะเรียนแจ้งความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket