ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ทะลุ 22 ล้านราย ตรวจพบมีปัญหายื่นแก้ไขก่อน 17 พ.ย.นี้ เช็คเลยทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Read More…