โควิด-19: ผู้เชี่ยวชาญชี้ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ตอนนี้

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ข้อมูลจากสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรเผยให้เห็นว่า ผู้ที่มีอายุ 65 ปี หรือสูงกว่า ราว 90% ยังคงมีภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ผ่านไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือนก็ตาม อย่างไรก็ดี ภูมิคุ้มกันการติดเชื้อที่ทำให้มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยนั้นสั้นกว่า โดยหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ผ่านไปแล้ว 3 เดือน ภูมิคุ้มกันลดลงเหลือ 30%

และเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็ม ผ่านไปแล้ว 3 เดือน พบว่าภูมิคุ้มกันที่ทำให้ไม่ให้ป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล ลดลงเหลือ 70% และลดลงเหลือ 50% หลังผ่านไปแล้ว 6 เดือน

คณะกรรมการร่วมว่าด้วยวัคซีนและภูมิคุ้มกัน (เจซีวีไอ) ซึ่งให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในการกำหนดนโยบายเรื่องวัคซีน ระบุว่า ต้องจัดลำดับความสำคัญในการให้วัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก่อน

ขณะนี้อิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4 ให้ประชาชนแล้ว ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อโอมิครอน ส่วนในสหราชอาณาจักร ประชากรมากกว่า 35 ล้านคน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว

ศ.เว่ย เฉิน ลิม แห่งเจซีวีไอ กล่าวว่า “ข้อมูลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นยังคงให้ภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยร้ายแรงได้ แม้ในหมู่ผู้ที่เปราะบางหรือที่มีอายุมากกว่า…ดังนั้นจึงสนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สอง ก็ควรได้รับการฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องป่วยหนัก”

อย่างไรก็ดี ผู้ป่วยที่เปราะบางอย่างหนัก และมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องยังคงได้รับคำแนะนำให้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 เพื่อให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่เจซีวีไอ เห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กับผู้สูงอายุที่มีสภาพเปราะบาง หรือที่มีอายุมากกว่า 80 ปี ที่อยู่ในบ้านพักคนชรา ในเวลานี้

แม้วัคซีนจะให้การคุ้มกันเป็นอย่างดี แต่ยังมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และนายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหราชอาณาจักร ได้แสดงความเป็นห่วงที่ผู้สูงอายุป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลมากขึ้น

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19