ปภ.รายงานยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยในห้วงวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) รวม 19 อำเภอ 99 ตำบล 588 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,164 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง

 

ขณะที่สถานการณ์จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 2 ธันวาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี นครปฐม) รวม 7 อำเภอ 78 ตำบล 588 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,561 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เร่งระบายน้ำ และให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ